OFERTY PRACY

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA


Zakres obowiązków:

 • profesjonalna obsługa klienta i doradztwo w zakresie doboru sprzętu,
 • prowadzenie prezentacji produktowych i treningowych dla klientów,
 • budowanie pozytywnych, trwałych relacji z klientami,
 • obsługa połączeń telefonicznych i korespondencji mailowej,
 • obsługa administracyjna biura,
 • dbanie o czystość i wyposażenie show roomu,
 • przygotowanie raportów, zestawień i prezentacji w zależności od potrzeb.

Czego oczekujemy:

 • przynajmniej 2-letniego doświadczenia w obsłudze klienta/sprzedaży,
 • wysoko rozwinięte umiejętności prezentacji i negocjacji,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie przynajmniej na poziomie B2,
 • znajomość MS Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki, proaktywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • miła prezencja i pozytywne nastawienie do pracy.

Mile widziane:

 • certyfikat ukończenia kursu dla trenerów personalnych/fitness i/lub wiedza z zakresu prawidłowej techniki ćwiczeń,
 • znajomość lub zainteresowanie branżą fitness,
 • doświadczenie w pracy dla marki premium.

Co oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • pracę na pół etatu w centrum Warszawy w godzinach od 11:00 do 19:00 (praca zmianowa), 
 • pracę w młodym zespole, w dobrej atmosferze,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • możliwość zakupu ubezpieczenia medycznego na preferencyjnych warunkach i dofinansowaną kartę Multisport.

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres bierka@itpsa.pl ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Prosimy o umieszczenie informacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ITP. SA z siedzibą w Warszawie,.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ido.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.